Algemene voorwaarden

Story Landelijk Wonen

Artikel 1.             Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Story Landelijk Wonen betreffende de online verkoop en verkoop in de winkel en de levering en betaling van meubels en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.2
Story Landelijk wonen houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden, de meest actuele versie vindt u op onze website www.storylandelijkwonen.nl.

Artikel 2.             Betaling

2.1
De betaling van bestellingen zullen vooraf voldaan moeten worden,of anders zoals afgesproken.

2.2
De artikelen van Story Landelijk Wonen worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van aankoop op de website of in de showroom van Story Landelijk Wonen, zet- en drukfouten voorbehouden.

2.3
Bij verkoop in de winkel worden aanbetaling vereist, tenzij anders afgesproken.

2.4
Bij beëindiging van de overeenkomst of annulering van de bestelling vervalt de aanbetaling.

2.5
Alle prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.

Artikel 3.             Bezorging

3.1
Voor het bezorgen van het product en kosten van de bezorging zullen wij altijd vooraf telefonisch of per mail contact opnemen voor het maken van een afspraak.

3.2
De meeste producten zullen binnen een termijn van 2 weken geleverd worden.

3.3
Wanneer een product niet op voorraad leverbaar is zal er in overleg een afleverdatum worden afgesproken.

3.4
Story Landelijk Wonen bezorgd standaard alleen. Eigen hulp is bij grote kasten of bankstellen noodzakelijk. Indien nodig kan er tegen een extra vergoeding met twee mensen bezorgd worden.

3.5
Er wordt uitsluitend in overleg op de eilanden bezorgd.

3.6
Toegankelijkheid: Story Landelijk Wonen bezorgd middels bus of kleine vrachtwagen, deze moet bij u voor de deur kunnen komen. Indien dit niet mogelijk is dient u vooraf even te overleggen.

3.7
Standaard bezorgen wij op de begane grond. Er wordt uitsluitend in overleg op een etage bezorgd. Wanneer er een lift aanwezig is en het product past hierin is dit geen probleem.

3.8
Verpakkingsmateriaal wordt door ons afgevoerd zonder kosten.

Artikel 4.             Garantie

4.1
Artikelen worden altijd eerst door ons uitgebreid gecontroleerd. Mocht er een mankement of schade zijn zullen wij direct contact met u opnemen. Wij zullen beoordelen of het artikel gerepareerd kan worden, of tegen hetzelfde product omgeruild kan worden.

4.2
Mocht u na de aflevering schade ontdekken geldt bovenstaande garantie alleen als er foto’s van het product en eventuele foto’s van het probleem naar Story Landelijk Wonen zijn verzonden. Wij vragen om foto’s van de klacht zodat wij zonder onnodig heen en weer reizen op afstand een inschatting kunnen maken van het probleem en hiervoor een oplossing kunnen zoeken zo snel als redelijkerwijs mogelijk een reparatie of vervanging van het product kunnen aanbieden.

4.3a
Meubelen afkomstig uit Indonesië en Roemenië worden hoofdzakelijk gemaakt van massiefhout. Houten meubelen worden met de hand gemaakt en kunnen afwijken van modellen en tekeningen. Ook zijn houten meubelen uit Indonesië en Roemenië gevoelig voor lage luchtvochtigheid. Ondanks dat het hout zorgvuldig wordt gedroogd kunnen er krimpscheurtjes of droogtescheurtjes ontstaan. Ook kan het hout wijken of kromtrekken. Dit komt omdat het een natuurproduct is en er een klimaatverschil is. Hierop kunnen wij geen garantie geven.
Het teak hout dat wij gebruiken is hoofdzakelijk gerecycled teak. Omdat het gerecycled hout is kunnen er inzetstukken in het hout zitten.

4.3b
Boomstamtafels: Al onze boomstamtafels zijn gemaakt van massief suar hout. De tafeldikte varieert tussen de 4 en 10 cm over de gehele breedte. Doordat deze tafels massief zijn en zo dik zal het hout na verloop van tijd (bijna) altijd gaan werken. Voorbeelden hiervan zijn : Scheuren of kromtrekken. Dit is afhankelijk van verschillende omstandigheden zoals bijvoorbeeld luchtvochtigheid. Hierop kunnen wij helaas geen garantie geven.

4.4
Garantietermijn geld altijd vanaf de dag van de levering.

4.5
De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

  1. Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
  2. Indien de installatie of montage van de meubels op ondeskundige wijze is/ zijn uitgevoerd.
  3. Indien de afnemer wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook reparaties die niet door of namens Story Landelijk Wonen zijn verricht.
  4. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  5. Indien het product niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  6. Indien het product wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
  7. Indien producten worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Story Landelijk Wonen echter geen defect geconstateerd kan worden.
  8. Indien het garantietermijn verstreken is.

Artikel 5.             Opslag

5.1
Producten kunt u na volledige betaling  maximaal 2 maanden kosteloos bij ons op laten slaan. Dit geldt niet op aanbiedingen en,-of acties en onderhandelende prijzen

Artikel 6.             Offertes

6.1
Alle offertes opgesteld door Story Landelijk Wonen zijn vrijblijvend, 1 maand geldig en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.2
Prijsvermeldingen op de internetsite www.storylandelijkwonen.nl, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 7.             Overeenkomsten

7.1
Overeenkomsten met Story Landelijk Wonen komen pas tot stand wanneer Story Landelijk Wonen een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld en mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. Story Landelijk Wonen heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren in welk geval de afnemer dienovereenkomstig worden ingelicht.

7.2
Goederen blijven eigendom van Story Landelijk Wonen totdat de betaling geheel heeft plaatsgevonden.

Artikel 8.        Koop op afstand

Uw rechten bij koop op afstand
Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen bij koop op afstand.

Voorwaarden bij Koop op Afstand
U bestelt een meubel via internet. Uw bestelling kunt u plaatsen door middel van het sturen van een bestelling via de webshop/email of telefoon. Uw e-mail wordt door ons in behandeling genomen. U ontvangt van ons informatie over uw rechten bij koop op afstand.
Het restant dient te worden voldaan tijdens het bezorgen, onze voorkeur heeft betaling met pin.

Bedenktijd
Als u koopt op afstand dan heeft u het recht om binnen 14 dagen van uw koop af te zien. U hoeft hiervoor geen reden te geven. Dit heet uw bedenktijd of zichttermijn.
Al is het wettelijk niet verplicht om een reden op te geven, voor ons als verkopers is het wel prettig om te weten waarom u afziet van de koop. Daar kunnen wij in de toekomst van leren.
Uw bedenktijd begint de dag na levering. Uw bedenktijd eindigt op de 14e dag, ’s avonds om 12 uur. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan eindigt uw bedenktijd op de eerstvolgende werkdag om 12 uur ‘s avonds.

Retourneren
U hebt 14 dagen om uw aankoop te retourneren. Die dagen gaan in op de dag nadat u het contract ongedaan maakt. Dus niet op de dag nadat u het product kreeg.
Het retourneren van het meubel dient u zelf te verzorgen. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. Story landelijk wonen haalt geen meubels retour.
Nadat het meubel door ons onbeschadigd is ontvangen krijgt u binnen één week uw geld terug gestort. Graag de betalingsgegevens via e-mail aan ons sturen.